Inschrijvingen 2023-2024

  Voor het nieuwe turnseizoen

  2023 – 2024 kunnen we nog steeds geen inschrijvingen aanvaarden, we kampen nog steeds met een wachtlijst.


  Lees hier hoe je je kind op de wachtlijst kan laten zetten.

  Inschrijvingsfiche 2023-2024

  Gelieve eventuele wijzigingen van de gegevens van het lid zoals thuisadres, emailadres, telefoonnummers door te geven via deze inschrijvingsfiche.


  Reglement Gym Burcht

  Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging

  “Gym Burcht”.


  Reglement turnhal

  Hieronder vindt u het reglement van de turnhal in sporthal ‘Den Draver’.


  Ongevallenformulier

  Wanneer er tijdens de training een ongeval voorkwam, kan u dit formulier invullen.


  Organigram

  Hieronder vindt u het organigram van onze turnclub.


  Statuten

  Hieronder vindt u de statutenwijziging binnen onze turnclub.