Trainingen

Groep 2

18u00 – 20u00 : 4de, 5de en 6de leerjaar.

Groep 3

18u00 – 20u00 : 1ste, 2de en 3de middelbaar.

Groep 4

20u00 – 21u30 : 4de, 5de en 6de middelbaar + hoger.

Groep 5

20u00 – 21u00 : volwassen dames.

De trainingen van groep 5 gaan door in de Sint-Martinusschool. (zie locatie onderaan deze pagina)

Acro

18u00 – 20u00 : selectie

Groep 1

18u00 – 20u00 : 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar.

Onze club

Gym Burcht…
Onze turnkring geeft in hoofdzaak recreatief turnen, op deze manier krijgt iedereen de kans deze discipline te beoefenen. Bij onze turnkring zijn leden vanaf het eerste leerjaar welkom. Kleuters kunnen steeds terecht bij ‘MultiMove’. Dit is een combinatie van verschillende sporten en geeft een goede basis mee aan je kind. Voor meer informatie, zie website Gemeente Zwijndrecht.

Evenementen

Turngala: zaterdag 23 maart 2024

De geschiedenis van onze club

De Socialistische Turnkring Naar Recht en Vrijheid Burcht werd opgericht in 1921. Kort voor de tweede wereldoorlog werden de activiteiten stopgezet, dit vanwege de opkomst van het dreigend oorlogsgeweld en het naderend nazisme waardoor alle socialistische organisaties werden bedreigd en later door Hitlers bezettingsregime werden verboden.

In 1948 kende men een nieuwe start waarop in 1954 om diverse redenen, de activiteiten opnieuw werden stopgezet. In oktober 1960 werd voor de derde maal in haar geschiedenis opnieuw gestart. Derde keer goede keer blijkbaar, want tot op heden mogen we nog steeds jaarlijks een spetterend turngala geven. Aan de basis van deze nieuwe start in 1960 lagen enkele mensen, waarvan er een paar vandaag nog actief zijn. Rene Caluwe (overl 28.1.2006) en zijn echtgenote, Simonne Stoop namen de leiding op zich. In januari 1961 werd het voorzitterschap waargenomen door François Van Kerckhove. Lisette Van Der Heyden was op 7 oktober 1960 een van de vele leden die toen toetrad tot onze turnkring. Zij is het enige lid van toen dat vandaag nog steeds actief is als turnster. Na vele jaren leiding te hebben gegeven is ook zij bestuurslid geworden en is ze dat vandaag nog steeds. In de loop van de voorbije jaren hebben wij vele ‘ups en downs’ gekend. In 1973 werden verzusteringsbanden aangeknoopt met T.V.1844 – Idstein, die vandaag echter op een laag pitje staan. Sindsdien zijn wij uitgegroeid van een kleine kring tot een middelgrote kring die we vandaag zijn. Sinds 1969 mochten wij 8 maal het gewestelijk turnfeest organiseren en dit telkens met een geweldig succes, zowel voor wat betreft organisatie als toeschouwers. Gedurende 39 jaar, tot 1999, hebben wij ons verjaringsfeest steeds gebracht in ons lokaal ONS HUIS en dit steeds voor een bomvolle zaal. Door de toename van het aantal leden en daarbij ook het aantal toeschouwers, moesten wij sindsdien ons turngala in de gemeentelijke sporthal houden. We mogen dan ook heel trots zijn op hetgeen onze gymnasten jaarlijks kunnen laten zien. We kunnen dit echter enkel draaiende houden dankzij het grote aantal vrijwilligers! Voornamelijk de leiding en hulpleiding moeten we hier dan ook echt wel in de bloemetjes zetten. Dit voor hun wekelijks engagement om klein en groot op sportief vlak de kneepjes van het ‘turn’vak bij te leren. Ook het bestuur dat maandelijks tracht samen te zitten, helpende handen (mama’s, papa’s, opa’s en oma’s … tijdens het feestweekend) maar voornamelijk Alfonsine, de mama van Nancy vdW, die achter de schermen heel wat op haar neemt. Onze turnkring geeft in hoofdzaak recreatief turnen, op deze manier krijgt iedereen de kans deze discipline te beoefenen. De algemene leiding wordt gedragen door Nancy van den Wildenberg. Zij wordt ondersteund door een jonge leidingsploeg die naast hun studies toch probeert hun turnkennis wekelijks door te geven. Dat onze leiding vertrouwen inboezemt, getuigt het grote ledental. We zien af en toe turners doorstromen naar het hogere niveau en dat maakt ons dan ook wel een beetje trots!

De ere-voorzitter, François Van Kerckhove

Onze locatie

Groepen 1, 2, 3 en 4:

Sporthal Den Draver:

Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht

Groep 5:

Sint-Martinusschool:

Idsteinlaan 18, 2070 Burcht